Zanurz się w polu rodzenia
i wyrusz w podróż do początku.

Ruch „Birth Into Being - Narodziny do życia” prowadzi do odrodzenia naszej zdolności do poznania prawdziwej miłości, połączenia nas ze źródłem na poziomie komórkowym naszej istoty i rozpuszczenia w nas dramatów, traum i opowieści, w których wyrośliśmy.
Indywidualnie i zbiorowo mamy zdolność uzdrawiania siebie jako ludzi na tej pięknej ziemi, dzięki czemu przyszłe pokolenia będą mogły się rozwijać i wzrastać.
Cokolwiek powołujemy do życia, musimy najpierw stworzyć nowe punkty odniesienia w naszym układzie nerwowym, po to byśmy przypomnieli sobie lub poznali uczucia miłości, błogości, bezpieczeństwa i wsparcia. Wtedy właśnie mamy moc tworzenia z najpotężniejszych energii, jakimi są prawda i miłość.
Z tego miejsca, możemy podejmować nowe decyzje, o sposobie, w jaki chcemy doświadczać naszego istnienia w świecie bezpieczeństwa, w świecie, w którym otwieramy się na miłość właśnie, czujemy się dobrze w naszym ciele, gdzie naszym naturalnym stanem jest błogość.

Poczuj się kochany i wspierany, uwolnij w sobie uzdrawiającą siłę.

Sesje Birth Into Being

Sesje i warsztaty Birth Into Being, przeznaczone są dla osób, które chcą zmienić swoje nieaktualne wzorce zachowania. Pozwalają one uleczyć własną traumę narodzin, traumy i zranienia dzieciństwa, by otworzyć się na życie, w pełnym potencjale. By urealnić swój pierwotny cel życia, w zaufaniu do świata, w miłości, w połączeniu ze źródłem.
Zmiany, które następują dzięki metodzie Birth Into Being dzieją się na poziomie komórkowym i są integrowane w ciele.
Birth Into Being to oczyszczanie naszej ścieżki z osobistych dramatów, historii, które nam nie służą, a w których obecności przyszło nam wzrastać. To uzdrawianie wspomnień. Uzdrowienie naszych początków: dzieciństwa, porodu i okresu płodowego naszego życia.
To tworzenie nowych punktów odniesienia w naszym układzie nerwowym, by przeżyć uczucie miłości, błogości i wsparcia. Wtedy zmiany, jakie się pojawiają oparte są na miłości i prawdzie.