O metodzie Birth Into Being

Twórcą metody Birth Into Being (metody Rekodingu, ponownych narodzin) jest Elena Tonetti-Vladimirova.

Sposób, w jaki przychodzimy na świat  i cały okres okołoporodowy istotnie wpływa na wszystkie sfery naszego życia i jakość jego doświadczania.
Limbic Imprint Recoding  (Proces ponownych narodzin) – Odkodowywanie odcisku limbicznego – to podróż do momentu przed poczęciem, poprzez uzdrowienie własnej traumy porodowej oraz kluczowych „momentów przejścia” w naszym życiu.
Nasze ciało pamięta uczucia, wrażenia, sytuacje, jakie przydarzyły nam się w tym kluczowym okresie. Na podstawie tych doświadczeń wytwarzają się w nas określone postawy, wzorce reagowania w określonych sytuacjach. Wpływają one także na relacje, w jakie wchodzimy, na uczucia, jakie dopuszczamy do siebie. Wchodzimy w dane doświadczenia, relacje, uczucia, nawet wtedy, kiedy nam nie służą i są nadużyciem, tylko dlatego, że są dla nas znane i postrzegane przez nas jako „bezpieczne”. Ten zapis w naszym mózgu to właśnie ODCISK LIMBICZNY.
Odcisk limbiczny nie jest połączony z korą mózgową, logicznym myśleniem. Logika nie ma do niego dostępu. Tak więc żeby odkodować go, potrzeba technik, działających na inne części mózgu, niż tylko kora mózgowa oraz metod integracji tych zmian, także w konstytucji ciała.
Ten piękny proces to podróż do źródła. W bezpiecznych warunkach  możemy odczuć nasz naturalny stan – błogość i pozwolić sobie narodzić się na nowo.

Sesje Birth Into Being przeznaczone są dla osób, które chcą zmienić swoje nieaktualne wzorce zachowania. Pozwalają one uleczyć własną traumę narodzin, traumy i zranienia dzieciństwa, by otworzyć się na życie, w pełnym potencjale. By urealnić swój pierwotny cel życia, w zaufaniu do świata, w miłości, w połączeniu ze źródłem.
Zmiany, które następują dzieją się na poziomie komórkowym i są integrowane w ciele.
To oczyszczanie naszej ścieżki z osobistych dramatów, historii, które nam nie służą, a w których obecności przyszło nam wzrastać. To uzdrawianie wspomnień. Uzdrowienie naszych początków: dzieciństwa, porodu i okresu płodowego naszego życia.
To tworzenie nowych punktów odniesienia w naszym układzie nerwowym, by przeżyć uczucie miłości, błogości i wsparcia. Wtedy zmiany, jakie się pojawiają oparte są na miłości i prawdzie

DLA KOGO?

Sesje/warsztaty Birth Into Being – dla dorosłych – uzdrawianie traum wczesnego dzieciństwa, traum porodowych.
Przeznaczone są dla wszystkich, którzy urodzili się w niezbyt przyjaznych okolicznościach, a chcieliby zmienić sposób, w jaki dotyka ich to doświadczenie w teraźniejszości, dla wszystkich zainteresowanych zmianą powtarzających się wzorców zachowań.

Sesje/warsztaty Birth Into Being  dla kobiet/par w ciąży.
1. Sesje te mają szczególne znaczenie dla kobiet w ciąży lub kobiet/par, planujących zajście w ciążę. Otwierają na doświadczenie porodu i przygotowują do urodzenia dziecka w piękny, naturalny sposób.
Przepracowanie doświadczeń własnego porodu ma ogromny wpływ na doświadczenia dziecka oraz jakość przeżyć matki.
Odkodowywanie odcisku limbicznego przed porodem jest również ważne z powodu przekazywania odcisku przez dorosłego na dziecko, ułatwiania nawiązywanie się więzi miedzy matką a dzieckiem i nawiązywanie zdrowej relacji opartej na miłości.
2. Sesje i/lub warsztaty Birth Into Being przynoszą ogromne korzyści dla par zmagających się z niepłodnością, kobiet mających traumatyczne wcześniejsze porody, po poronieniach, lub osób, dotkniętych stratą bliskich osób.
3. Metoda Birth Into Being jest również bardzo korzystna dla położnych, douli, osób pracujących z kobietami w ciąży, tak żeby nie przenosiły własnych traum narodzeniowych i lęków na rodzące kobiety.
4. Birth Into Being jest także bardzo pomocne dla kobiet, które mają wskazania medyczne do cesarskiego cięcia, w celu ułatwienia szybkiej regeneracji i nawiązania zdrowej więzi z dzieckiem

W określonych okolicznościach istnieje również możliwość odbycia sesji przez komunikator skype.

Zapraszam z całego serca.